Yatırım Fonları

Yeni çağın hızlı, yeni, yaratıcı yatırım araçları.

Yatırım Fonları

Birikimleriniz profesyonel ellerde kazanca dönüşsün

Yatırım Fonu, birikimlerinizi bir havuzda toplayarak bünyesinde bulunan farkı sermaye piyasası araçlarıyla değerlendirir. Profesyonel portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilir.

Gelirlerinizi artıracak yatırım kararlarını bizimle verin, birikimlerinizi profesyonel ellere teslim etmenin rahatlığını yaşayın.

Yatırım Fonlarımızı yakından tanıyın!

Para piyasasında birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve aynı zamanda istikrarlı bir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Dönemsel olarak nakit para hareketlerinin değerlendirilmesi için kullanılması tavsiye edilir.

Nakit pozisyonlarda vadesiz mevduat alternatifi olarak düşünülmeli ve fon portföyünün enflasyonun üzerinde bir getiriyi hedefleyerek yönetildiğine dikkat edilmelidir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Kısa Vadeli Fonumuzun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Türkiye Hazinesi tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin performansını yatırımcılara yansıtmayı hedefler. Risk seviyesi AKTİF fonun hemen üzerinde yer alır. Portföyünde Devlet Tahvili ve Hazine Bonosuna yer verir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Bono Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Kısa vadeli bonolara yatırım yaparak kısa vadeli para piyasası ürünlerinin (LİKİT ve NAKİT Fon) üzerinde bir getiriyi hedefler. Risk seviyesi LİKİT ve NAKİT fonun hemen üzerinde yer alır.

Portföyünde kısa vadeli bonolara ağırlık vererek Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve O/N Repoya yer verir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Aktif Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Finansbank A.Ş. Doctors B Tipi Tahvil Bono Fonu, mesleği doktor ve/veya diş hekimi olan kişilere yönelik bir fondur.

Fon ağırlıklı olarak Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri, Türk Özel Sektör Tahvilleri ve Finansman Bonolarına yatırım yaparken, aynı zamanda belli risk limitleri dahilinde hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarındaki enstrümanlara portföyünde yer verir.

Orta-uzun vadede enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamayı hedefler. Finansal piyasalarda oluşacak fırsatları ve getirileri, yatırım stratejisi bant aralıklarının izin verdiği ölçüde yakalamayı amaçlar. Fona kişi bazında katılım tutarı minimum 1.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Orta ve uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yaparak sabit getirili menkul kıymetlerin performansını yatırımcılara yansıtmayı hedefler. Risk seviyesi BONO fonun hemen üzerinde yer alır.

Portföyünde Devlet Tahvili ve Hazine Bonosuna yer verir ve faiz hareketlerine portföy değişikliği ile uyum sağlamaya çalışır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Prestij Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli Özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon aynı zamanda piyasa koşullarına göre belli oranda Finansman bonosu ve Hazine tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolara yatırım yapabilmektedir. Stratejisine uygun olarak seçilen enstrümanlarda esnek davranan fonun, portföy dağılımı değişen piyasa koşullarına göre tahvil-bono ve/veya ters repo piyasasında aktif olarak yönetilmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli devlet iç borçlanma araçlarından oluşan portföy, hisse senetleri ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır.

Fon değişen piyasa ve ekonomi koşullarına göre hangi varlık türüne ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler. Portföyünde hisse senetlerine ve vadeli işlem kontratlarına yer verir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Xclusive Fonumuzun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri, Türk özel sektör tahvilleri, finansman bonoları ve kısa vadeli para piyasası araçlarına yatırım yapan fon, hisse senedi piyasasında oluşabilecek fırsatlardan yararlanarak orta - uzun vade perspektifiyle mevduatın üzerinde getiri hedefiyle hareket eder.

Esnek yönetim stratejisiyle yönetilen Private Fon, yatırımcılara finansal piyasalarda oluşacak fırsatları ve getirileri yakalama şansı tanır. Fon yüksek birikime sahip yatırımcıların, daha uzun vadeli yatırıma teşvik edilmesi stratejisindedir. Bu amaçla fona kişi bazında katılım tutarı minimum 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Private Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Türk hisse senetleri ve vadeli işlem kontratlarına kısa vadeli yatırım yaparak, orta-uzun vadede mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamayı hedefler.Yatırım kararları, para yönetimi konusunda tecrübeli bir fon kurulunun kararlarıyla, piyasa şartlarının tamamen analiz edilmesi neticesinde alınır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Refleks Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Fon ağırlıklı olarak hisse senedi taşımaktadır. Değer fonun, "Hisse fon"dan farkı, piyasa değeri olarak ucuz kalmış, temel analiz verileri ışığında büyüme potansiyeli sunan hisse senetlerine piyasa hareketlerinden bağımsız olarak uzun vadeli yatırım yapmayı ve piyasanın üzerinde getiri sağlamayı hedefler. Fon, yüksek risk kategorisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Değer Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Türk hisse senetlerinin performansını yansıtmayı ve bunu sağlarken riskten korunmak amaçlı vadeli işlemlerden yararlanmayı hedefler. Risk seviyesi yüksek risk kategorisinde yer alır.

Portföyünde Türk hisse senetlerine ve vadeli işlem kontratlarına yer verir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Agresif Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Fon ağırlıklı olarak hisse senetlerine yatırım yapar. Fon, hisse senedi piyasasının performansını yansıtmayı hedefler. Fon stratejisi gereği hisse senedi piyasası dalgalanmalarından yüksek oranda etkilenir. Fon, yüksek risk kategorisinde yer alır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Hisse Fonun geçmiş dönem performansı için tıklayınız.

Fon İşlemleri hakkında bilmeniz gerekenler

11.08.2001 tarihinde "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile likit fonlar hariç olmak üzere tüm A tipi ve B tipi fonlarda ileri fiyatlama yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre sadece likit fonlar aynı gün, diğer fonlar en geç üç gün içinde hesabınıza geçer. Alım siparişi karşılığı bloke edilen tutar, işlem gününe kadar likit fonda değerlendirilir.

A tipi yatırım fonlarında alım ve satım işlemleri sipariş verilerek yapılmaktadır. Tüm şubelerimizden, İnternet ve 0850 222 0 900 Telefon Bankacılığı aracılığı ile dilediğiniz saatte alım ve satım siparişi verebilirsiniz.

Gün içinde saat 13:30'a kadar verilen alım siparişleri, gün sonunda oluşacak olan fiyattan bir işgünü sonra gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde verilen alım siparişi Finansbank A.Ş. B Tipi Likit Fon'da değerlendirilir.

Gün içinde saat 13:30'a kadar verilen satım siparişleri ise, gün sonunda oluşacak fiyattan iki işgünü sonra gerçekleştirilir.

Saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım siparişleri bir işgünü sonra verilmiş olarak kabul edilir.

(*) 13:30'a kadar girilen tüm A tipi fonların işlem gerçekleşme tarihleri:

T: Sipariş Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Tarihi
Alım T + 1
Satım T + 2

Likit fon hariç tüm B tipi yatırım fonlarında alım ve satım işlemleri sipariş verilerek yapılmaktadır.

Tüm şubelerimizden, İnternet, ATM ve Telefon Bankacılığı aracılığıyla gün içinde dilediğiniz saatte alım ve satım siparişi verebilirsiniz.

Gün içinde saat 13:30'a kadar verilen Finansbank A.Ş. B Tipi Değişken Fon, Finansbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu ve Finansbank A.Ş. Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon satım siparişleri, gün sonunda oluşacak olan fiyattan bir iş günü sonra gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde verilen alım siparişi Finansbank A.Ş. B Tipi Likit Fonda değerlendirilir.

Saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım siparişleri bir iş günü sonra verilmiş olarak kabul edilir.

13:30'a kadar girilen B tipi Değişken Fon, Tahvil ve Bono Fon ve Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon'un işlem gerçekleşme tarihleri:

T: Sipariş Gerçekleşme Tarihi Gerçekleşme Tarihi
Alım T + 1
Satım T + 1

Yatırım Fonları ve avantajları

Yatırım Fonları; yetkili kuruluşlarca katılma belgesi karşılığında yatırımcılardan toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, çeşitli sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Yatırım Fonu alıp, satmak için bankamızda bir vadesiz hesabınız olması yeterlidir.

Portföy değerinin aylık ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A Tipi olarak adlandırılırlar. B Tipi fonlarda bu şartlar aranmaz.

Ürün karşılaştırması için tıklayınız.

Yatırım fonları, sürekli olarak piyasaları izleyen uzman profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ile yönetilir. Yatırım araçlarının rüçhan hakları, temettüleri ve vade takipleri profesyonel yöneticiler tarafından yapılır.

Yatırım fonları; hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, repo gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşur. Böylece yatırımcı olarak, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten korunmuş olursunuz.

Kendi yatırım tercihleriniz ve risk profilinize göre farklı kompozisyonlardan oluşturulmuş çeşitli fonlara yatırım yapabilirsiniz.

Yatırım fonlarınızı, işlemiş getirisiyle birlikte kolayca ve hızlı bir şekilde nakde çevrilebilirsiniz.

Bir yatırım fonu alarak, paranızı büyük ölçekli yatırımcı profiline göre değerlendirmiş olursunuz. Bu şekilde küçük tasarruf sahipleri de, yatırımlarında büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajı elde ederler.

Yatırımcılar yatırım fonlarından elde edecekleri gelirler üzerinden %10 stopaj ödemektedir. Elde tutulan fon katılma belgelerinden gelir oluşmaması durumunda %10 stopaj yapılmaz.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i IMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler ayrıca beyan edilmez.

Tıklayın, Size en yakın Finansbank Şubesi'ni hemen öğrenin! İnternet Şubesi şifreniz yoksa; hemen almak için tıklayın.