Eğitim ve Gelişim Yönetimi

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
 • Yapılan son "Çalışan Bağlılığı Araştırması" ile Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin "bankamızın güçlü yönü" olarak görüldüğü teyit edilmiştir.
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi; çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini performans danışmanlığı anlayışıyla destekler ve ihtiyaçları önceden tespit ederek eğitimlerini gerçekleştirir.
 • Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile çalışanlara sunulan eğitim fırsatları, ulusal ve uluslararası araştırmalar baz alınarak geliştirilir.
 • Ailemize katılan yeni mezun çalışanlarımız, çalışacakları bölüm ve görevlere göre hazırlanan kapsamlı eğitimlere katılırlar. Bu eğitimler; temel anlayışımızı aktarmanın yanı sıra çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları bilgi/beceri ve yetkinlikleri kazandırır.
 • Şube, Genel Müdürlük, Çağrı Merkezi, Teftiş Kurulu gibi kadrolara özel olarak tasarlanan sınıf içi eğitimler; e-öğrenme, simülasyon, işbaşı eğitimleri, okuma-izleme ödevleri ve eğitim kitleri ile desteklenir.
 • Eğitimlerin davranışa yansımasını hızlandırmak amacıyla program dahilinde farklı eğitim yöntemleri de uygulanır.
 • Zorunlu eğitimlerin yanında, isteğe bağlı eğitimlerle çalışanlarımıza kendi gelişimlerini yönetme fırsatı da sağlanır. Eğitimler, farklı unvan ve deneyimdeki çalışanlarımızın tümüne yönelik bir yelpazede gerçekleştirilir.

Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi:

 • Bankamızda ortak değerlerimiz ve kültürümüzle yetişen ve gelişen çalışanlarımızı yönetsel pozisyonlara taşımak, "Liderlik" yetkinliklerinin güçlenmesini, gelişimin sürdürülebilirlik kazanmasını sağlamak temel yönetim politikalarımız arasında yer almaktadır.
 • Organizasyonel Gelişim Birimimiz, mevcut yönetim ekibine ve yeni atanan / atanacak olan yönetici adaylarına yönelik, ortak bir yönetim kültürü ve çalışma modeli oluşturmayı hedefler.
 • Banka genelinde uygulanan yetkinlik bazlı envanterler ışığında kişiye, unvana ve fonksiyona özelleştirilmiş gelişim ve takip programları tasarlayarak yöneticilerin yönetim alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlar.
 • Yöneticilerin ve ekiplerinin sürekli olarak yüksek performans sergilemeleri yönünde ihtiyaç duyacakları her türlü rehberliği sağlayan Organizasyonel Gelişim Birimi, yöneticilerin gelecek kuşaklara bireysel birikim, bilgi ve tecrübelerini aktaracakları, kurumsal hafızanın sürekliliğini sağlayan öğrenme ve gelişim platformları yaratır.

Zaman ve Mekân Sınırı Olmadan Eğitim: Finarmoni

 • Gelişen eğitim teknolojilerini ve yöntemlerini yakından izlemek, eğitim anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Finarmoni bu anlayışla oluşturulmuş olan bir eğitim ve gelişim portalıdır.
 • Finarmoni; çalışanlarımıza sunduğu e-öğrenme faaliyetlerinin yanı sıra sürekli gelişen ve güncellenen kütüphanesi, kitap özetleri, makaleleri, hızlı sunumları ve yetkinlik gelişimi rehberi gibi bölümlerle de destek olmaktadır.
 • Yorum ve önerilere açık bir platform olan Finarmoni ile çalışanlarımızın tüm eğitim faaliyetlerini tek bir noktadan takip etmeleri sağlanmıştır.