Eğitim

İşinin lideri Finansbank'ta önceliğimiz nitelikli ve dinamik çalışanlarımızdır...

İnsan Kaynakları

Banka hedeflerini, eğitimlerinin tasarımında yol gösterici olarak kabul eden Finansbank Eğitim Birimi, vizyonu doğrultusunda iş kollarının stratejik ortağı olarak çalışmaktadır. Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini performans danışmanlığı anlayışıyla desteklemekte ve ihtiyaçları proaktif bir yaklaşımla, önceden tespit ederek eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile iç müşterilerine sunduğu eğitim fırsatlarını, ulusal ve uluslararası araştırmaları baz alarak geliştirmektedir. Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin "bankanın güçlü yönü" olarak görüldüğü yapılan son "Çalışan Bağlılığı Araştırması" ile teyit edilmiştir.

Finansbank ailesine katılan yeni mezun çalışanlar, çalışacakları bölüm ve görevlere göre hazırlanan kapsamlı eğitimlere katılma fırsatı bulurlar. Bu eğitimlerle; kadrolara ihtiyaç duydukları bilgi/beceri ve yetkinlikleri kazandırmak ve görevini en iyi şekilde yerine getirecek donanımı kazandırmak, Finansbank Eğitim Birimi'nin temel anlayışıdır. Şube, Genel Müdürlük, Çağrı Merkezi, Teftiş Kurulu vb. kadrolara özel olarak tasarlanan sınıf içi eğitimler, e-öğrenme ve işbaşı eğitimlerle desteklenmektedir.

Bünye içinde yetişen çalışanlarını yönetsel pozisyonlara taşımak, Finansbank'ın temel İnsan Kaynakları politikaları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Eğitim Birimi, mevcut yönetim ekibine ve yeni atanan/atanacak yönetici adaylarına yönelik özel eğitim programları tasarlayarak, yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmaktadır.

Zorunlu eğitimlerin yanında, isteğe bağlı eğitimlerle kişilere kendi gelişimlerini yönetme fırsatı da sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen eğitimler, farklı unvan ve deneyimdeki Finansbank çalışanlarının tümüne yönelik bir yelpazede gerçekleşmektedir.

Gelişen eğitim teknolojilerini ve yöntemlerini yakından izlemek, Finansbank eğitim anlayışının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu doğrultuda oluşturulan Finansbank eğitim portalı Finarmoni' de, yoğun bir şekilde sürdürülen e-öğrenme faaliyetlerinin yanı sıra, sürekli olarak güncellenen ve zenginleşen kütüphane, makaleler, hızlı sunumlar ve yetkinlik gelişim rehberi gibi bölümlerle, çalışanların gelişimi desteklenmektedir. Portal, çalışanların tüm eğitim faaliyetlerini tek bir platformdan takip etmelerine olanak sağlarken, yorum ve önerilere açık yapısıyla da kullanıcıların fikirleriyle beslenmektedir.

Banka dışı kullanıcılar da eğitim portalımız finarmoni'den geliştirici eğitim faaliyetlerini takip edebilmektedirler.

Eğitim portalına ulaşmak için www.finarmoni.com.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.