Bölümlerimiz

Tüm bölümlerimiz tek bir ortak hedef için çalışır, örnek alınan lider bir banka olmak...

Bölümlerimiz

Farklı bölümlerde çözümler üretiyor, ortak bir hedef için çalışıyoruz: 'Gurur Duyacağınız Bir Banka Olmak':

Biz; ortak vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda farklı birimlerde çözümler ve hizmetler üreten çok büyük bir aileyiz. Müşterilerimize güven, paydaşlarımıza kâr ve içinde bulunduğumuz topluma değer katacak hizmetler sunmak için çalışıyoruz.

Birimlerimiz ve görevleri hakkında bilgi edinmek için tıklayın.

Finansbank Bireysel Bankacılık Bölümü'nün öncelikli misyonu tüm bireysel müşterilerimizin finansal ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede kaliteli hizmet anlayışıyla karşılamak ve sunulan hizmet kalitesiyle Bireysel Bankacılık sektörünün lideri olmaktır.

Bireysel Bankacılık Bölümü, sektörün farklı bölümlerinin kendine özgü ihtiyaçlarını inceleyerek, "farklı ve öncü" hizmet ve ürün paketleri oluşturur. Oluşturulan hizmet ve ürün paketleri müşterilerimize proaktif bir pazarlama ve satış stratejisi ile sunulur.

Ürün algısı ve aktifliğini artırmak, müşteri portföyünü ve mevcut müşteri portföyünün kârlılığını artırmak bölümün gerçekleştirdiği pazarlama aktivitelerinin temelini oluşturmaktadır.

KOBİ Bankacılığı küçük ve orta boy işletmelerin kişisel bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü finansal ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için geliştirilmiş bir hizmet birimidir.

KOBİ Bankacılığı bünyesinde Finansbank şubelerinde görev yapan Portföy Yöneticileri, tüm bankacılık işlemlerinize destek olacak, şirketiniz için özel çözümler üretecek ve farklı konularda danışmanlık hizmeti sunacak donanıma sahiptir.

KOBİ Bankacılığı finansal kaynak ihtiyaçları için geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Sunulan ürün ve hizmetler küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sürekli yenilenir ve geliştirilir.

Finansal desteğin yanı sıra ileriye dönük yol haritaları oluşturmak ve bilgi desteği almak isteyen KOBİ'lere danışmanlık hizmeti sunar.

Kurumsal Bankacılık Bölümü İstanbul ve Ankara'da yerleşik, kurumsal nitelikli, yıllık cirosu 100 milyon TL ve üzeri olan firmalar ve Türkiye'de faaliyet gösteren çokuluslu şirketlere proje bazlı ve ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunar.

Ayrıca teknoloji tabanı geliştirilmiş 'Nakit Yönetimi' konsepti içinde, elektronik ödeme ve tahsilât ihtiyaçları için kurumların nakit akışına göre uyarlanmış, yenilikçi nakit yönetimi çözümleri üretmektedir.

Nakit Yönetimi Bölümü, müşterilerimizin ticari faaliyetleri ile ilgili nakit akışlarının düzeni ve verimliliğini sağlayan özellikli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Müşterilerimizin nakit yönetimi konusundaki operasyonel yüklerini ve maliyetlerini azaltma konusunda çözümler üretmektedir.

Dış Ticaret Bölümü, dış ticaret ile ilgili geleneksel hizmet ve finansman ürünlerinin yanı sıra yapılandırılmış finansman ürünleri ile de müşterilerimizin taleplerini karşılamaktadır. Ayrıca ihracat veya ithalat yapan firmaların kendi faaliyet döngüleri nedeniyle mevcut ürünlerin yeterli gelmediği durumlarda özel çözümler üreterek dış ticaret finansmanında farklılık yaratmaktadır.

Yatırım Bankacılığı Bölümü her kurumun ihtiyaçlarının ve beklentilerinin farklı olduğu yaklaşımıyla, şirket birleşme-satın alma, halka arz, borçlanma araçları ihracı ve özelleştirme konularında finansal danışmanlık vermekte, kuruma özel çözümler üreterek finansal konularda aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Yatırım Bankacılığı Hizmetleri

 • Şirket birleşme ve satın alma
 • Halka arza aracılık
 • Özelleştirme danışmanlığı
 • Borçlanma aracı ihracı danışmanlığı
 • Finansal danışmanlık
 • Finansal değerleme
 • Proje finansmanı
 • Yatırım finansmanı danışmanlığı
 • Finansal yeniden yapılandırma
 • Stratejik sektör ve ülke araştırma çalışmaları
İstanbul'da 5 adet, Ankara'da 2 adet, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep'te birer adet olmak üzere 12 Bölge Müdürlüğümüze bağlı 7 ticari, 81 karma şubemiz ve Genel Müdürlük Pazarlama Grubumuz firmanızı geleceğe taşıyacak çözümleri ve uzman kadrosu ile sizi bekliyor.

Ticari firmaların bölgesel özelliklere göre değişen bankacılık ihtiyaçlarına, nakit akışlarına uygun olarak geliştirilen yerel çözümleri; kısa, orta ve uzun vadeli enstrümanlarla sunar.

Private Banking Bölümü kişisel finansal varlığı 500.000 TL üzerinde olan müşterilerimize hizmet vermektedir. Hedefi müşterilerimizin ihtiyaçlarını daima ön planda tutan bir yaklaşımla beklentilerini eksiksiz karşılayan çözümler üretmektir.

Private Banking müşterileri şubelerimizde ve Genel Müdürlük binasında bulunan özel görüşme odalarında seçkin bir hizmet anlayışıyla ağırlanır.

Private Banking Bölümü sunduğu farklı yaklaşımlar ve farklı ürünlerle müşterilerimizin her türlü bankacılık hizmetini karşılayabilecek şekilde donatılmıştır.

Türev ve yapılandırılmış ürünler gibi birçok yeni Private Banking ürünü, Finansbank'ın geniş şube ağı aracılığıyla müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Krediler Bölümü; Kurumsal, Ticari, İşletme ve Bireysel nitelikli kredilerin mali analizi, tahsisi, izlenmesi ve kanuni takip işlemlerini yürütmekte, artan kredi hacim ve adetlerine paralel olarak büyümesini sürdürmektedir.

Bölüm analiz, tahsis, takip ve istihbarat fonksiyonlarıyla tüm kredi döngüsünün tamamlanması konusunda pazarlama birimlerine de destek olur.

Dış İlişkiler Bölümü; Muhabir Bankacılık ve Yapılandırılmış Fonlama ile Finansal Kurumlar Kredi Yönetimi adı altında hizmet veren iki birimden oluşmaktadır.

Muhabir Bankacılık ve Yapılandırılmış Fonlama

Muhabir Bankacılık ve Yapılandırılmış Fonlama Birimi, yabancı ülkelerin önemli bankaları ile temasa geçerek, bu kurumların Bankanın muhabiri olmalarını sağlar ve Bankayı bu kurumlar nezdinde temsil eder. Muhabir bankalardan ve ihracat sigorta kurumlarından en iyi şartlarla temin ettiği limitlerle müşterilerimizin dış ticaret, kısa vadeli finansman ve proje finansmanı gereksinimlerini karşılar.

Müşterilerimizin ithalat akreditifi, kontrgaranti ve avalli poliçe taleplerinde özel fiyat beklentilerini en uygun şekilde karşılamak, sistem onaylarını vermek; uluslararası kredi ve sermaye piyasalarından bankaya kaynak oluşturacak çeşitli niteliklerde kredi temin etmek de birimin sorumluluk alanındadır.

Muhabir Bankacılık ve Yapılandırılmış Fonlama Birimi, aynı zamanda Bankaya gelen ve Bankaca yapılan yabancı para havalelerinin zamanlı ve hatasız gerçekleşmelerini takip etmek amacıyla, muhabir bankalar nezdinde nostro hesapları açar var oluşabilecek sorunları takip eder, gerek görülen durumlarda nostro hesaplarını kapatır. Banka'nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkilerinin koordinasyonunu sağlar.

Finansal Kurumlar Kredi Yönetimi (FI)

Finansal Kurumlar ve Kredi Yönetimi Birimi; tüm yerli ve yabancı banka risklerini Bankanın risk politikaları ve NBG'nin grup kredi politikaları çerçevesinde değerlendirme çalışmalarını yürütür. NBG Risk Yönetimi ile birlikte oluşturulan limit tahsis metodolojisini uygulayarak, bu doğrultuda kredi limit/risk raporları hazırlama çalışmalarını gerçekleştirir.

Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Hazine Bölümünün temel görevi bankanın likiditesini ve piyasa koşullarından kaynaklanabilecek faiz ve kur risklerini en iyi şekilde yönetmektir.

Hazine Bölümü bu işlevini aktif-pasif komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda yürütür.

Bölüm, ayrıca piyasalarda oluşan gelişmeleri anında şubelere ulaştırarak müşterilerimizin birinci elden piyasa bilgisine sahip olmalarını sağlar.

Hazine Bölümü, bankanın hazine ürünlerinde işlem hacmini artırmak ve müşteri tabanını geliştirmek için Kurumsal, Ticari, Bireysel ve KOBİ Bankacılığı birimleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışır.

Uluslararası İş Geliştirme Bölümü, National Bank of Greece'in Türkiye dışındaki (Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Mısır, Romanya, Sırbistan) bankalarının bilanço ve kâr-zarar performansını artırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İş Geliştirme Bölümü'nün Sorumluluk Alanları

 • NBG'nin Atina'da bulunan uluslararası iştiraklerden sorumlu ekibi ve her ülkenin yerel yöneticileri ile uyumlu bir takım çalışması yaratarak, gerekli iş ve ürünleri geliştirmek, kısa-orta-uzun vadeli aksiyonların alınmasını sağlamak
 • Altı ülkenin makroekonomik ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri ile rakip bankaların faaliyetlerini takip etmek, uygun aksiyonların alınmasını sağlamak
 • KOBİ-Bireysel Bankacılık iş kollarının stratejilerini belirlemek ve gerekli eğitimleri vermek
 • Bu ülkelerde faaliyet gösteren Türk sermayeli firmalarla NBG bankaları arasında sinerji ve işbirliğini sağlamak
Bilgi Teknolojileri Bölümü; sürekli yenilenen teknolojik altyapısıyla, sunulan bankacılık uygulamalarının en üst düzeyde güvenliğini ve bankanın iş süreçlerinin kusursuz işlemesini sağlar.

Finansbank'ın stratejileri doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri Bölümü'nün etkinliklerini ve yatırımlarını yönlendiren başlıca prensipler şunlardır:

 • Müşterilerimizi daha iyi tanımak
 • Kusursuz hizmet ve yaratıcılık
 • İletişim ağı, sistem ve uygulamaların güvenilirliği ve sağlamlığı
 • Strateji ve hizmetlerde esnekliği destekleyecek bir altyapı mimarisi
 • Maliyet kontrolü
İnsan Kaynakları Bölümü; kurum değerleri ve kültürüne uygun yeteneklerin bankaya katılmasını, geliştirilmesini ve banka bünyesinde tutulmasını sağlayarak bankanın sürdürülebilir bir gelişim içinde olmasını sağlar.

Banka performansını artırmaya yönelik desteği sağlamak amacıyla gerekli olan politika, plan, program ve stratejileri belirleyerek uygular.

İnsan kaynakları planlamasını ve personel organizasyonunu içeren tüm çalışmalar, bölümün farklı birimlerinde gerçekleştirilir.

 • İK Stratejik Planlama, İşe Alım ve Kariyer Yönetimi
  Finansbank markasının bilinirliğini ve hedef kitle tarafından tercih edilme oranını artırmak amacıyla medya ve üniversite ilişkilerinin kurgulanmasından, ihtiyaç analizleri doğrultusunda insan gücünün en etkili şekilde planlanarak banka değerleri ile kültürüne en uygun ve doğru kişinin doğru pozisyona yerleştirilmesinden, çalışanların kariyer planlarının takip edilmesinden sorumludur.
 • Organizasyonel Gelişim, Stratejik Raporlama ve Gelir Yönetimi
  Birim, gelir yönetimi (ücret, ücret artışı, bonus, prim, yan hakların belirlenmesi) ve performans yönetimi fonksiyonlarını etkin bir biçimde yürütmekle sorumludur.Bankanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla NBG Grup İK ile ilişkilerin yürütülmesini, sistem ve bağlantılı projelerin gerçekleştirilmesini sağlar.Çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve sektör araştırmaları ile banka ve iştirak şirketlerinin İnsan Kaynakları ile ilgili yönetimsel ve stratejik raporlamalarını hazırlar.
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  Finansbank kurum kültürünün oluşturularak desteklenmesi için gerekli olan çalışmaları yürütür.Çalışanların kariyer gelişimleri doğrultusunda gerekli olan her türlü eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve eğitim içeriklerinin oluşturulmasının yanı sıra eğitmenlerin seçilmesi, eğitimlerin uygulanması, etkinliklerinin ölçülmesi ve artırılması da birimin sorumlulukları arasındadır.
 • Özlük Bilgi ve Bordro Yönetimi
  Birim, çalışanların her türlü parasal haklarının ödenmesi işlemlerini yürütür. Bunun yanı sıra yasal işlemler, yasal bildirimler, SGK sağlık işlemleri, sağlık raporları, sağlık sigortası işlemleri, izin işlemleri, insan kaynakları veri giriş ve arşivleme işlemlerini takip eder ve uygular.
 • Kalite Sistem Yönetimi
  Birim, bankanın değerleri çerçevesinde hem iş kalitesini hem de kurumsal altyapıyı geliştirecek kalite anlayışını katılımcı ve efektif çalışmalar ile zenginleştirir. Banka çalışanlarının önerileri ile ilgili sistemin geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi, Bankanın uygulama dokümanlarının güncelliği ve sürekliliği ile kurumsal takdir ve tanıma programının yürütülmesinden sorumludur.
 • Kurumiçi İletişim
  Birim; en önemli sermayenin insan kaynakları birikimi olduğu bilinciyle, çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik projelerin geliştirilmesinden sorumludur.Takım çalışmasını iş dışına da taşımak amacı ile etkinlikler düzenler ve FinClub kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.Çalışanların sosyal yaşamlarına destek olmak amacıyla etkinliklerden avantajlı fiyatlarla yararlanmaları için gereken çalışmaları yürütür.
İş hedefleri doğrultusunda ürün, hizmet ve Finansbank markasının itibar ve entegre iletişim süreçlerini tüm sosyal paydaşlar ve kamuoyu nezdinde kurum, vizyon ve değerlerini yansıtacak şekilde yönetmektir.

Bu çerçevede;

Bankanın ürün ve hizmetlerinin belirlenen hedefler dahilinde, ilgili ajanslar ve/veya mecralar ile koordineli çalışarak, entegre pazarlama iletişim planını oluşturup, bu plan çerçevesinde hareket eder.

İç ve dış müşteri memnuniyetini düzenli takip başta olmak üzere, hesap verebilirlik ve verimlilik ilkeleri paralelinde bankanın ihtiyaç duyduğu tüm araştırmaların yapılmasını ve raporlamasını koordine eder.

Müşterilerimizin bankamız ile ilk temas noktası olan şubelerimizin tüm görsel işlerinin uygulanması, kontrolünü sağlar, kurum kimliğinin her temas noktasında doğru uygulanması için çalışır.

Sponsorluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri ile iç ve dış müşterilere yönelik organizasyonları gerçekleştirir. İç iletişimin önemli aracı Intranet?in yönetimi ve iç iletişime destek sorumluluk alanları içindedir.

Basınla İlişkiler (PR) aktivitelerinin sağlıklı ve kesintisiz yürütülmesini sağlar.

Süreç Yönetimi Birimi'nin temel amacı, 'süreçlerle yönetim' yaklaşımıyla 'iş optimizasyonu' hizmeti vermektir. Ağırlıklı olarak endüstri mühendislerinden oluşan Süreç Yönetimi Birimi; gerek süreçler gerekse organizasyonel yapılanma açısından banka içi birimlere, "nasıl yapmalıyım" sorusu için, en etkin yolu tercih edebilmelerini sağlayacak senaryoları ve alternatifleri sunar.

Optimizasyon çalışmalarında yaklaşım; süreç mühendisliği tekniklerini kullanarak banka genelindeki tüm faaliyet konuları için sürece kimliğini veren tüm değerleri bilmek, tanımlamak, şirket geneli ile paylaşmak ve değişim yönetimi yaklaşımıyla onlara hakim olmaktır.

23 Temmuz 2001 tarihinde faaliyete geçen Finansbank Operasyon Merkezi (FOMER), Türk bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek bankacılık işlemlerine ait tüm operasyonları merkezi hale getirdi.

Şubelerdeki operasyonel işlemlerin %65'inden fazlasını gerçekleştiren FOMER; daha az sayıda personelle, daha kısa sürede, daha fazla işlem gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır. FOMER'in hedefi bu oranın artırılması ve şubelerde verilmesi zorunlu olan hizmetlerin dışındaki tüm işlemlerin merkezi olarak verilmesini sağlamaktır.

Satınalma ve Teknik Hizmetler Bölümü'nün hedefi bankanın ihtiyacı olan malzeme ve hizmetleri uygun kalite, fiyat ve lojistik koşullarında temin edecek sistem ve tedarik kaynaklarını oluşturmak, yönetmek ve geliştirmektir.

Bölümün sorumluluk alanları her türlü ürün, yatırım malları, hizmet, organizasyonun satın alınmasının yanı sıra gayrimenkul satın alımı ya da kiralanmasını da içermektedir.

Mali Kontrol ve Planlama Bölümü, Banka'nın finansal durumunun ve kârlılığının analizlerini gerçekleştirmek, finansal verilerin üst yönetim ve gerekli yasal mercilere raporlanmasından sorumludur.

Organizasyon yapısı; Finansal-Yasal Raporlama ve Hazine Kontrol, Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi, Performans Yönetimi ve Yönetim Raporlaması, Genel Muhasebe - Ödemeler ve Mutabakat Grupları ile Vergi Yönetimi Biriminden oluşmaktadır.

 • Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde tüm işlemlerin kayıtlara doğru intikal etmesini, yerel ve uluslararası muhasebe standartları uygulamalarına uyumunu sağlamak
 • Tüm kâr merkezlerinin aylık olarak kârlılık analizlerini yapmak
 • Banka'nın bütçesini ve hedef / gerçekleşme sonuçlarını hazırlamak
 • Vergi mevzuatındaki değişiklikleri takip ederek Banka ve iştiraklerine vergi danışmanlığı yapmak
 • Banka'nın finansal ve sistemsel bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek
Bankamızın Genel Müdürlük, şubeleri ile ilgili hukuki işlemlerini takip eder; koruyucu hukukçuluk dahil, idari ve hukuki konularda danışmanlık yapar; böylelikle işlemlerin hukuki emniyet içinde daha süratli ve teknik olarak yürütülmesini sağlar. Bankanın şüpheli kredilerinin takibi ile gecikmiş alacaklarının, öncelikle borçlularla irtibat kurarak en kısa sürede ve mümkün olmadığı takdirde yasal yollardan tahsilini sağlar; teminata alınacak taşınmazların ekspertizini yapar, ipotek ve rehin gibi kredi teminatları tesis eder, ipotek fek işlemlerini yapar. Bankamızın Hazine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB gibi yasal merciler ile ilgili işlemlerini yürütür. Bankanın Genel kurullarının düzenlenmesi, sermayesinin arttırılması işlemleri, Ana sözleşme tadillerinin yapılması, hisse devirlerinin gerçekleştirilmesi, imza yetkilerinin tescili gibi işlemler de bu departmanın sorumlulukları arasındadır.
Finansbank Teftiş Kurulu, 3 Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetim Komitesi vasıtasıyla doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Teftiş Kurulu Bölümü'nün Sorumluluk Alanları

 • Bankaya bağlı iştirakleri, banka bünyesi içindeki birimleri, ürün ve sistemleri teftiş etmek
 • Açıklığa kavuşturulması, sorumlularının belirlenmesi gereken konularda inceleme ve soruşturma yapmak
 • Banka işlemlerinin sağlıklı yürümesini temin etmek için gereken risk yönetimi, iç kontrol ve idare sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirmek ve bu konularda gerekli aksiyonları almak
 • Teftiş Kurulu çalışanlarının mesleki yetkinliklerinin ve kişisel gelişimlerinin artırılması amacıyla banka içinden ve banka dışından kişilere eğitim olanağı sağlamak
Bölüm, Banka faaliyetlerinde karşılaşılan risklerin ölçülmesi, risk yönetim politikalarının oluşturulması ve risklerin Banka'nın stratejik hedefleri doğrultusunda risk alma isteği sınırları içinde kalınmasını sağlamak üzere yönetilmesinden sorumludur. Risk yönetimine ilişkin çalışmalar, yasal zorunluluktan kaynaklanan faaliyetlerin ötesinde, uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu olma yolunda devam etmektedir.
İç Kontrol Merkezi, doğrudan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak, Banka'nın kontrol faaliyetlerini gerçekleştirme, tasarlama, idare etme ve eş güdümü sağlama görevlerini yürütmektedir.

İç Kontrol Merkezi Bölümü'nün Sorumluluk Alanları

 • İç Kontrol Sistemi'nin banka çalışanlarınca bilinmesini sağlamak
 • Şube kontrol faaliyeti ve değerlendirme raporları hazırlamak
 • İç Kontrol Kataloğu'nu gözden geçirmek ve Bağımsız Denetçi'nin talep ettiği formata getirmek
 • Merkezi kontrolleri gerçekleştirmek, iç kontrol süreçlerini iyileştirici ve geliştirici öneriler ile üst yönetime raporlamak
 • Üst düzey yöneticiler ile yapılan toplantılarda bir sonraki yıl için anahtar kontrol noktaları ve kontrol dönemleri belirlemek
Finansbank'ın gerek lider banka gerekse katılımcı banka olarak yer aldığı büyük şirketlerin sendikasyon kredilerinin sözleşmeleri, ek dokümanları, tesis edilecek rehin senedi, ipotek sözleşmeleri ve sair teminatlara ilişkin belgelerin hazırlanması ve/veya incelenerek uygunluk verilmesi çalışmaları Sözleşmeler Grubu'nca gerçekleştirilmektedir. Müşterilerin ihracat, ithalat, yatırım v.s. kredileri kullandırabilmesini teminen farklı hukuksal alt yapılarda (garantör, kreditör v.s.) sözleşmeleri incelenmekte ve müzakere edilmektedir. Yurt dışı kuruluşların banka ile yapacağı diğer işlemlerde (akreditif, rehin v.s.) hukuki destek verilmektedir. Bankanın her türlü projesine hukuki destek verilmekte olup HES projelerinin finanse edilmesi gibi finansman işlemleri de dahil olmak üzere birçok projenin hukuki alt yapısı oluşturulmakta, sözleşmeleri hazırlanmaktadır. Ayrıca Bankanın çeşitli ürün ve hizmetlerine yönelik olarak hukuki çalışmalar yapılmakta ve sözleşmeleri hazırlanmaktadır.
Denetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yasal Uyum Bölümü; Banka'nın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin, yeni işlemlerin ve ürünlerin Bankacılık Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun sağlanmasından sorumludur. Bölüm farklı sorumluluk alanlarına sahip üç birimde hizmet vermektedir.
 • Mevzuat Birimi
  Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın takibi ve banka personelinin bilgilendirilmesinden sorumludur.
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Birimi
  Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler kapsamında sistemlerin oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
 • Yasal Yükümlülükler Takip Birimi
  Yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin yasal düzenlemelere uyumunun sağlanmasından, yıllık uyum programının hazırlanmasından sorumludur.

Yasal Uyum Başkanlığı, bankanın itibar riskinin yönetilmesinden sorumlu olup ayrıca, Bankamızın finansal iştiraklerinin, faaliyet gösterdikleri alanlarda yerel ve uluslararası alanda tabi oldukları yasalara uyum konusundaki çalışmalarını koordine ve takip eder.

Aynı zamanda, IFC'nin Çevre Yönetim Sistemi'ne ilişkin performans standartlarının Bankamızın iş süreçlerine entegre edilmesi konusundaki çalışmaları da yönetir.

Stratejik Planlama, bankanın üst yönetimine bağlı olarak kurum içi danışmanlık, stratejik planlama ve proje yönetimi fonksiyonlarını yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Stratejik Planlama Bölümü'nün Sorumluluk Alanları

 • Banka üst yönetimine stratejik önceliklerin belirlenmesi ve karar alma sürecinde yardımcı olmak, kısa-orta-uzun vadeli hedef ve stratejilerin belirlenmesi sürecini koordine etmek
 • Sektördeki gelişmeleri takip ederek Banka'nın her alanda rekâbetteki konumu ile ilgili olarak üst yönetimi düzenli şekilde bilgilendirmek
 • Banka üst yönetiminin iyileştirme önerisi beklediği alanlarda detaylı analizler yaparak iş süreçleri, organizasyonel performans ve kârlılık artırıcı öneriler sunmak
 • Banka içerisinde departmanlar arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik olarak sinerji projelerini yönetmek
 • Stratejik öneme sahip çeşitli proje ve kampanyalarının yönetim ve koordinasyon sorumluluğunu yerine getirmek