Su Ürünleri Avcılığı Kredisi

CardFinans

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi Nedir?

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi, balıkçılık yapan işletmeler için finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi ile teknenizin bakım-onarım giderlerinin yanı sıra yakıt, işçilik gibi masraflarınızı da zorlanmadan karşılayabilirsiniz.

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi'nin Özellikleri

 • İşletme maliyetinin %85'ini karşılar.
 • 24 aya kadar vadelidir.
 • 1/3/6/12 ayda bir ödemelidir.

Gerekli Belgeler

 • Çiftçilik Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Su Ürünleri Avcılığı ruhsat tezkeresi,
 • Gemiler için denize elverişlilik belgesi ve Gemi tasdiknamesi,
 • Tonilato belgesi,
 • İthal edilecek araç-gereçlere ait ihtiyaç belgeleri,
 • Yeni inşa edilecek balıkçı gemileri ruhsat tezkeresi verileceğine dair belge,
 • İnşa edilen gemiye ait "Gemi İnşa Şahadetnamesi".
 • Şubede yapılacak değerlendirme ile gerekli görülmesi durumunda ilave belge ve teminat talep edilebilecektir.