ATM ve Şubeler

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi

Bankanızın değişen tarım ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretmesi BİZCE MÜMKÜN!

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi Nedir?

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi, balıkçılık yapan işletmeler için finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi ile teknenizin bakım-onarım giderlerinin yanı sıra yakıt, işçilik gibi masraflarınızı da zorlanmadan karşılayabilirsiniz.

Su Ürünleri Avcılığı Kredisi'nin Özellikleri

 • İşletme maliyetinin %85'ini karşılar.
 • 24 aya kadar vadelidir.
 • 1/3/6/12 ayda bir ödemelidir.

Gerekli Belgeler

 • Çiftçilik Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Su Ürünleri Avcılığı ruhsat tezkeresi,
 • Gemiler için denize elverişlilik belgesi ve Gemi tasdiknamesi,
 • Tonilato belgesi,
 • İthal edilecek araç-gereçlere ait ihtiyaç belgeleri,
 • Yeni inşa edilecek balıkçı gemileri ruhsat tezkeresi verileceğine dair belge,
 • İnşa edilen gemiye ait "Gemi İnşa Şahadetnamesi".
 • Şubede yapılacak değerlendirme ile gerekli görülmesi durumunda ilave belge ve teminat talep edilebilecektir.