Kurumsal Finansman

Kurumsal Bankacılık bizim için çok şey ifade ediyor: Takım ruhu, güçlü iletişim ve akıllı çözümler.

Kurumsal Finansman

Amacı nedir?

Özelleştirme kapsamında satışa çıkan şirketleri almak isteyen yatırımcılar için çözümler üretmek.

Özelleştirmeye Yönelik Çözümler kapsamında sunulan hizmetler:

 • Sektörün ve şirketin incelenmesi
 • Uygun değerlemenin yapılması
 • Yatırımcıya sağlayacağı katma değerin belirlenmesi
 • Uygun finansman modelinin tespit edilmesi
 • Finansman paketinin oluşturulması konularında özelleştirme danışmanlığı

Amacı nedir?

Ekonomideki ve pazardaki dalgalanmalar, rekabetçi piyasa koşulları, hızlı büyüme, işletme sermayesi yetersizliği, aşırı faiz yükü gibi nedenlerle mali yapısı bozulan veya bozulması beklenen şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve borçlarını ödeyebilmeleri için çözümler üretmek.

Borç Yapılandırma Çözümleri kapsamında sunulan hizmetler:

 • Firmanın mevcut durumunun incelenmesi
 • Alternatif modeller oluşturularak mevcut borç yapısının gerek firma gerekse kreditörler nezdinde daha uygun şartlarda yeniden yapılandırılması çalışmaları

Amacı nedir?

 • Uygun finansman modelini oluşturmadan faaliyetlerine başlayan ve sürdürmeye çalışan, mali yapısını kuvvetlendirmek isteyen, halka arz veya hisse satışına hazırlanan firmalara ve mali yapısını değiştirmek isteyen çok şirketli gruplara finansal yeniden yapılandırma çözümleri oluşturmak.
 • Firmaların ihtiyacı olan finansal ve kurumsal çözümlerle firmaya değer katacak hizmetler sunmak.

Sendikasyon Kredisi nedir?

Sendikasyon kredileri, iki veya daha fazla kreditör kuruluşun bir araya gelmesiyle, benzer koşullarla, ortak dokümantasyon ve ortak bir acente kullanılarak büyük miktarda kredi ihtiyacında olan müşterilerimize sağlanan kredilerdir.

Bankamız, kreditör kuruluşları bir araya getirerek, sendikasyon kredisinin sağlanmasında aracılık hizmeti vermektedir.

Avantajları nelerdir?

 • Sendikasyon kredileri genellikle orta ve uzun vadeli olarak düzenlenir.
 • Firma sadece banka ile muhatap olarak büyük miktarlı kredi alabilme kolaylığına sahip olur.
 • Yüksek hacimli kredi sağlamanın getirdiği riskler kreditörler arasında bölüşülmüş olur.

Amacı nedir?

Yeni ortaklık, şirket satın alımı/satışını düşünen firmalar veya şirketinin değerini öğrenmek isteyen ortaklar için değerleme çalışmaları yapmak.

Finansal Değerleme Çözümleri kapsamında sunulan hizmetler:

 • Firmaların finansal açıdan incelenmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı piyasa şartlarında alternatif yöntemler kullanılarak değerleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Amacı nedir?

Büyümek isteyen, ortak arayan, sermayesini güçlendirmek isteyen veya ortak iş yapmak isteyen firmalar için her türlü inceleme ve değerleme çalışmalarını gerçekleştirmek.

Joint Venture Danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetler:

 • Ortaya çıkan çözümlerin firmalara sağlayacağı katma değerin belirlenmesi
 • İş planının oluşturulması
 • Gerekli altyapının oluşturulması için mali, hukuki ve operasyonel durum tespiti için (due diligence) aracılık yapılması

Amacı nedir?

Şirket devralmalarında gerek şirket almak isteyen gerekse de şirketini satmak isteyen firma sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak.

Şirket Birleşmeleri ve Satın Alma Çözümleri kapsamında sunulan hizmetler:

 • Uygun alıcı/satıcı bulunması
 • Satılacak olan firmanın incelenmesi
 • Değerleme çalışmasının yapılması
 • İş planının oluşturulması
 • Tüm tarafların koordinasyonunun sağlanması
 • Pazarlık aşamasında müzakerelerin yönetimi konularında danışmanlık
 • Gerekli altyapının oluşturulabilmesi amacıyla mali, hukuki ve operasyonel durum tespiti için (due diligence) aracılık yapılması

Amacı nedir?

Yurtdışında faaliyet gösteren Türk müteşebbislerin ilgilendikleri ve/veya faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki piyasa koşulları ve mevzuatlar hakkında gerekli bütün araştırmaları yapmak, müşterimize özel Stratejik Piyasa Analizi raporlama hizmetleri sunmak.

Stratejik Piyasa Analizi kapsamında sunulan hizmetler:

 • Çalışma şartlarının analiz edilmesi
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapılarak ülkede orta vadede gerçekleştirilmesi planlanan veya devam etmekte olan kamu yatırım projeleri hakkında bilgi almak
 • Ülkedeki bankacılık sektörü, hukuki ve mali mevzuat hakkında araştırma ve incelemeler yapmak

Amacı nedir?

Yeni tesis kurulumu, satın alma, kapasite artışı gibi yatırımlar planlayan şirketlere özel çözümler sunmak.

Yatırım Finansmanı Danışmanlığı Kapsamında sunulan hizmetler:

 • Yatırımların hangi enstrümanlarla finanse edilmesinin firmaya daha yararlı olacağını ortaya koyan çalışmaları gerçekleştirmek
 • Kaynaklara erişim desteği sunmak

Amacı nedir?

Likit durumda bulunan kaynaklarını değerlendirmek, yatırımlarından ötürü ya da işletme sermayesi açığı nedeniyle kaynak ihtiyacı bulunan firmalara fonlarının değerlendirilmesi ve/veya ilave kaynak bulunması amacıyla hizmet sunmak.