600 TL Bedava Kredi

600 TL Bedava Kredi

"Kredili Mevduat Hesabı"na sahip olup, FinansMaaş hesabından bir adet yeni otomatik fatura talimatı verenlere 600 TL bedava kredi verilir mi? Bizce Mümkün.

Bedava kredinizi hemen alıp, 3 ay sonra ödemeye başlamak için sizi maaş aldığınız Finansbank Şubesi'ne bekliyoruz.

600 TL 'lik Bedava Kredi Kullanim Koşullari ve Kampanya Detaylari:

 • Bireysel kredi 6 ay vadeli olup, ilk 3 ay ödemesiz olacaktır. Kredi taksitlerinin 4., 5. ve 6. aylarda aylık 200 TL olarak ödenmesi gerekmektedir.
 • Otomatik fatura ödeme talimatının, verildiği ay dahil olmak üzere 6 ay boyunca iptal edilmemesi, kredinin son taksidinin ödenmesinden önce talimatı verilmiş olan faturalara en az 2 kere borç yansımış ve borcun hesaptan otomatik olarak ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin "Kredili Mevduat Hesabı"na sahip olması ve kullandırılan kredi kapatılana dek anılan kredili mevduat hesabının açık olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin KMH’ı bulunmaması durumunda, Kampanya başvurusu ile birlikte KMH talebi de alınacaktır.
 • Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Kampanya başvuru formunu , "Bireysel Kredi/Kredili Mevduat Hesabı Başvuru Formu" nu doldurmaları ve Maaş Hesaplarına bağlı 1 adet yeni otomatik fatura talimatı vermeleri gerekmektedir.
 • Hesabından 1 adet yeni Otomatik Fatura Ödeme Talimatı veren ve kredi talebi onaylanan müşteriler, FİNANSBANK A.Ş. tarafından uygun bulunması kaydı ile 600 TL bedava kredi kampanyasına katılım hakkına sahip olacaklardır.
 • Otomatik fatura ödeme talimatının verildiği ay dahil olmak üzere 6. ayın sonunda, müşteri tarafından kampanya şartlarının yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir. Değerlendirme tarihi, her müşteri için kredi başvurusunun gerçekleştiği ay dahil olmak üzere kredi başvuru tarihini takip eden 6. ayın sonu olarak belirlenmiştir. Değerlendirme tarihinde Kampanya Başvuru Formunda yer alan kampanya koşullarının yerine getirilmediğinin FİNANSBANK A.Ş. tarafından tespiti halinde müşterilerin hesaplarına 30 TL kampanya bedeli borç olarak yansıtılacaktır.
 • Kampanyadan yararlanabilmek için verilen tüm fatura talimatlarının "yeni" talimat olması gerekmektedir. Müşterinin kendisinin ya da başka bir yakınının CardFinans ya da Finansbank hesabında tanımlı olan talimatlar kampanya dönemi içerisinde iptal edilip yeniden tanımlanırsa bu talimatlar kampanyaya dahil edilmeyecektir. Talimatların kontrol edileceği 6 ay süresince taşınma ya da tesisat numarasının değişmesi gibi nedenlerden kapatılıp tekrar yenisi girilen talimatlar kampanya kapsamında geçerli sayılacaktır.
 • Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri kampanyadan sadece 1 kez faydalanabilir.
 • Müşterinin vermiş olduğu başkaca otomatik fatura talimatları olsa da kampanya koşullarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin değerlendirmede kampanyaya dâhil edildiği otomatik fatura talimatına ilişkin kontroller yapılacak olup, bu talimata ilişkin 2 ödeme gerçekleşip gerçekleşmediği dikkate alınacaktır.
 • Kredinin tahsis edilmesi durumunda, müşterinin hesap bakiyesinin yeterli olmadığı hallerde, fatura ödemeleri "Kredili Mevduat Hesabı"ndan yapılacaktır. Kredi tahsis edilmesine rağmen, değerlendirme döneminde kampanya koşullarını yerine getirmeyen müşterilerden 30 TL kampanya bedeli de hesap bakiyesinin yeterli olmadığı hallerde "Kredili Mevduat Hesabı"ndan alınacaktır.
 • Kredi bakiyesi kullanılmamış ise kampanyadan herhangi bir ücret ödemeden çıkış gerçekleştirilebilir.
 • Kredi bakiyesi kullanıldıktan sonra herhangi bir dönemde kampanyadan çıkış yapılmak istendiği takdirde, 30 TL kampanya bedeli müşteri hesabına borç olarak yansıtılacaktır.
 • Kredinin kampanyalı olarak kullandırılması nedeniyle, ödeme planına herhangi bir faiz oranı yansıtılmayacaktır. Ancak, 600 TL Bedava kredi kampanyası kapsamında kullanılacak kredinin taksitlerinin ödeme planında belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde aylık % 1,66 akdi faiz oranı geçerli olacaktır ve bu faiz oranının yıllık %30 fazlası oranında gecikme faizi uygulanacak, bu faize ilişkin BSMV, KKDF vb. yasal yükümlülükleri ile birlikte BANKA’ya ödenecektir.
 • Finansbank A.Ş. şubede yapılacak işlemler sırasında başvuruyu serbetçe değerlendirme, uygun görmediği başvuruları kabul etmeme ve gerekli gördüğü hallerde ek teminat ve gelir belgesi, isteme hak ve yetkisine sahiptir.
 • Kampanyaya sadece Finansbank A.Ş. şubelerinden başvuru yapılabilmektedir. Kampanyadan çıkış yapmak isteyen müşterilerin, başvuru yaptığı Finansbank şubesine kampanya iptali için yazılı talimat vermesi gerekmektedir.