Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik tasarruflarınızın yatırıma dönüşerek çoğalmasıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik yaşantınızda rahat etmeniz için tasarruflarınızı yatırıma çevirmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik geleceğe güvenle hazırlanmaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde aktif çalışma yaşamınız boyunca yapacağınız düzenli tasarruflarınız profesyonel yatırım uzmanlarının gözetiminde güvenli bir şekilde değerlendirilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım sürecidir ve emeklilik döneminiz geldiğinde yaşam standartlarınızı korumayı hedefler.

 • Gönüllü katılıma dayalıdır.
 • Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.
 • Fiil ehliyetine sahip herkes katılabilir.
 • Bireysel katkılara ve emeklilik yatırım fonlarına dayalıdır.
 • 01 Ocak 2013 itibarıyla katılımı özendiren Devlet Katkısı uygulamasına geçilmiştir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne dahil olan katılımcıların sisteme yatırdığı katkı paylarının yüzde 25'i oranında Devlet katkı sağlayacaktır. Diğer bir deyişle katılımcının yatırdığı her 100 TL katkı payının üzerine 25 TL Devlet Katkısı eklenecektir.
 • Devletin katılımcılar için yatıracağı yıllık katkı payı tutarı, yıllık asgari brüt ücretin %25'ini geçemeyecektir.
 • Bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Sistemi'nin yanı sıra ikinci bir emeklilik geliri elde etmenizi sağlar.
 • Para biriktirmeye teşvik ederek geleceğinizi güvence altına alır.
 • Bireysel Emeklilik fonları vergiden muaftır.
 • Sizin için çalışan finans danışmanları yatırımınızı en doğru ve kazançlı biçimde değerlendirirler.
 • Maddi sıkıntı yaşadığınız dönemlerde ödemelerinizi durdurabilirsiniz.
 • Yatırdığınız para devlet garantisi altındadır.
 • Bireysel Emeklilik sistemine girmek için, fiil ehliyetine sahip olmanız yeterlidir.
 • Sisteme dahil olmak için Hazine Müsteşarlığı'ndan emeklilik ruhsatı almış bir Bireysel Emeklilik Şirketi ile Bireysel Emeklilik sözleşmesi imzalamanız gerekir.
 • Katkı paylarınızı gelecekte almak istediğiniz emekli maaşına veya toplu paraya göre belirleyebilirsiniz.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl süre ile sistemde kalan ve 56 yaşını tamamlayan herkes emekli olmaya hak kazanır.
 • Emekliliğe hak kazandığınızda elde edeceğiniz gelir, katkı paylarınızın miktarına ve bunların getirisine bağlıdır.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenliği, denetim ve gözetim yapma görevleri üstlenmiş olan kurumlar tarafından sağlanmaktadır.
 • On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), %15 oranında gelir vergisine tabidir.
 • On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), %10 oranında gelir vergisine tabidir.
 • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), %5 oranında gelir vergisine tabidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılara yapılacak geri ödemelerde vergi oranları aşağıdaki gibidir:

Tıklayın, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere hemen ulaşın.

Tıklayın, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak size önereceğimiz fon dağılımlarını ile planları inceleyin, sizin için en uygun planı seçin.